top of page

Josua Rehab

START       OM REHAB       VITTNESBÖRD       SPONSRING       KONTAKT

Målgrupp

Du som har drogproblem och är beroende av alkohol, narkotika och/eller tabletter. Även andra typer av beroenden (som spelberoende, sexmissbruk, borderlineproblematik) kan behandlas. Josua Rehab tar bara emot män.

Målsättning

Målsättningen är att du som genomgår behandling ska genomgå en djup och bestående förändringsprocess som leder till att hela människan (ande, själ och kropp) blir upprättad. Det innebär att du får en värdighet som människa och hjälp att utvecklas till den du innerst inne är. Målet är ett självständigt och normalt vardagsliv utan droger.

I behandlings-processen ingår bl.a. följande steg

  1. Kapitulation – att inse att du inte klarar dig på egen hand utan behöver hjälp.

  2. Ödmjukhet – att tränas i förmågan att lyssna, förändras och utvecklas (livslångt lärande).

  3. Försoning – att försonas med livet, verkligheten och människor som gjort dig illa är mycket viktigt för att bli fri från bitterhet och klara av att hantera vardagens besvikelser och brister.

  4. Relationer – att bygga och bibehålla goda relationer tränas i både teori och praktik under behandlingstiden.

  5. Bryta självcentrering – att flytta fixpunkten i livet från självcentrering till att leva ett liv där du kan engagera dig för andra och utveckla empati, medkänsla och ansvar.

Kognitiv inriktning

Behandlingen genomförs i en ganska tuff vardagsmiljö, där tydliga ordningar och regler används som verktyg för att förändra det inre livet. Som behandlings-instrument används individuella samtal/terapi, medlevarskap, föreläsningar, gruppsamtal, (spegling), familje/anhörigsamtal, arbetsträning, social träning, motion, ekonomiplanering mm.

Vårdtid

Minsta vårdtid vid långvarigt missbruk är 6 månader. Den normala behandlingstiden är 12 månader. Därefter utsluss/eftervård efter behov.

Personal

Personalen består av personer med olika erfarenheter och kompetens. Konsultläkare finns. Helhjärtad satsning, enhet och engagemang är vår styrka.

Boende

Platsen är Ankarsrums Säteri ca 2,5 mil sydväst om Västervik i nordöstra Småland. Centret är mycket vackert beläget vid stranden av Långsjön. Den gamla herrgården är trivsamt inredd med totalt 21 platser i enkelrum. Hela miljön runt säteriet, med trädgårdsallé, strandpromenad och gamla badhus, är mycket avstressande.

Vårdgaranti

Vi har sedan starten 1988 haft ett mycket bra behandlingsresultat, varför vi kan erbjuda en vårdgaranti som innebär att: ”Om en vårdtagare efter fullföljd behandling, återfaller i missbruk inom 12 månader efter avslutad behandling, står vi för kostnadsfri kompletterande behandling”.

bottom of page