top of page

Förskolan Hanna

Välkommen till Förskolan Hanna!

Förskolan Hanna är en fristående förskola i Gamleby, öppen för alla barn mellan 1-5år. Vi utgår från modern svensk förskolepedagogik, vilket innebär att vi tror på lärandet med leken som grund. Vi låser oss inte till en särskild profil eftersom vi anser att verkligheten är mångfasetterad. Därför behöver barn under sin förskoletid möta en mångfald av intryck och få möjlighet att utöva en mängd olika uttryck i skapandet och i leken. Vi erbjuder barnen ett omväxlande dagsprogram med samling, utelek, skapande aktiviteter, sagostund m.m. Vi har två avdelningar - blåbärsskogen och smultronstället, med 15 respektiver 10 platser. Maten lagas på restaurangen i samma hus och håller mycket god kvalitét. Taxan är densamma som kommunens maxtaxa.

Betydelsefulla ord för oss är...

Barnet i centrum, lyssnande, lek, lärande, skapande, kommunikation, bygg och konstruktion, mångfald, skogen.

Gratis allmän Förskola

Vi erbjuder gratis allmän förskola tre timmar om dagen från hösten det år barnet fyller tre. (lunch ingår ej)

Värdegrunden

Vår värdegrund bottnar i den kristna tron. Det betyder att värden som förlåtelse, ärlighet, och omsorg är viktiga för oss. I arbetslaget har vi en positiv attityd som smittar av sig på barnen.

Om du vill veta mer

Du får gärna komma på studiebesök till oss. Hör av dig på telefon: 0493-51510 (tryck 4 i växeln) eller skicka ett e-mail: forskolanhanna@josua.se

 

Förskolan Hanna drivs av Stiftelsen Josua sedan -87.

 

Integritetspolicy

bottom of page