top of page

Hagavisionen

En plats där Guds härlighet finns

På Hagahöjden, den högsta punkten mitt i Gamleby, äger Josua tre höghus. Hagavisionen är en vision om att Hagahöjden ska vara en plats av ständig bön och lovsång. En plats där Guds härlighet blir påtaglig. Vi har bett för vårt område i 25 år, och har fått se en mycket positiv utveckling i Gamleby och även Västerviks kommun. Vi ber om beskydd och välsignelse över hela bygden och tror att vår bön påverkar människor på ett påtagligt och positivt sätt.  Vi ber också för hela vårt land.

 

Bön dag och natt

Hela det övre planet i ett av husen är avskilt för bön. Där finns olika rum med olika böneämnen. Vi ber för Josuas arbete, bygden, företagen, Västerviks kommun, politiker, kristna och alla människor här och i Sverige. Just nu håller vi på att fylla upp med bön dag och natt. En person ber ett pass i månaden, 3 eller 6 timmar.  Nu har vi fyllt varje vardag kl 9.00-21.00, och håller på att täcka upp mellan kl 21.00-3.00, och sedan kl 3.00-9.00. Målet är ständigt bön dag och natt.

 

Vi har också bön med hela församlingen varje tisdag, och i Hannahuset anordnar vi bönesamlingar varje dag.

 

Time out

Vi har en vision om att Hagahöjden i framtiden ska bli en plats dit människor som behöver söka Gud ska kunna komma några dagar eller en vecka och vara i Guds påtagliga närvaro. Sjuka ska kunna få förbön under en längre tid. Människor som har problem med relationer, eller själsliga behov ska också kunna komma och få hjälp.

 

Hör gärna av dig till oss om du vill vara en del av denna vision. Du är också välkommen att ge en gåva till Hagavisionen som sparas i en fond för ändamålet.

 

BG 5392-8412 - Märk din gåva med "Hagavisionen".

bottom of page