top of page

Hagavisionen

En plats för bön och lovsång

På Hagahöjden, den högsta punkten mitt i Gamleby, äger Josua tre höghus. Hagavisionen är en vision om att Hagahöjden ska vara en plats för bön och lovsång. Vi ber om beskydd och välsignelse över hela bygden och tror att vår bön påverkar människor på ett positivt sätt.  Vi ber också för hela vårt land.

Hela det övre planet i ett av husen är avskilt för bön. Där finns olika rum med olika böneämnen. Vi ber för Josuas arbete, bygden, företagen, Västerviks kommun, politiker, kristna och alla människor här och i Sverige.

 

Vi har också bön med hela församlingen varje tisdag, och i Hannahuset anordnar vi bönesamlingar varje dag.

bottom of page